Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 13/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX cho anh Thủy(o904345420). Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi lại 100% dữ liệu cho khách hàng sau 2 ngày.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi

Check Also

6774 ổ cứng Seagate 250GB bị xóa nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bị xóa nhầm

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB bị xóa nhầm5 (100%) 1 vote Ngày 21-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *