Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 11/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX cho anh Hòe (O966114980). Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi lại 100% dữ liệu.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB đầu từ lỗi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *