Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB kêu lọc cọc

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB kêu lọc cọc
Rate this post

– Ngày 10/11/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX cho Khách hàng (O966868911). Tình trạng ổ kêu lọc cọc. Chúng tôi đã phục hồi tất cả dữ liệu cho khách hàng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *