Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB kêu lọc cọc

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB kêu lọc cọc
Rate this post

– Ngày 15/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX cho anh Trung (O936263236). Ổ cứng kêu lọc cọc. Kiểm tra xác định ổ chết cơ. Chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *