Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 17/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAJS cho Công ty Đức Việt(o974717790). Nguyên nhân ổ cứng mất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *