Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB mất phân vùng, ổ bị Bad

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB mất phân vùng, ổ bị Bad
Rate this post

– Ngày 27/12/2016 lấy dữ liệu ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX cho anh Huy(O983815415). Nguyên nhân do mất phân vùng, ổ bị Bad. Tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *