Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB tình trạng bị chết cơ

5.0
01

Ngày 1/9/2017 tại công ty Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã nhận được 1 ổ cứng Western 250GB model WD2500AAKX trong tình trạng chết cơ của anh Thành – (O98633x926). Sau khi kiểm tra chúng tôi đã lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB hoàn toàn và bàn giao cho anh Thành.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 250GB tình trạng bị chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button