Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 2TB bị bad sector

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 2TB bị bad sector
5 (100%) 1 vote

Ngày 29/4/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Tùng  (O1666966626). Nguyên nhân Ổ cứng Western 2TB model: WD20EARX bị Bad Sector, đã chạy phần mềm cứu dữ liệu. Dữ liệu được lấy lại thành công cho anh Tùng.

lấy lại dữ liệu Western 2TB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *