Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 2TB hỏng đầu từ, mặt đĩa kém

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 2TB hỏng đầu từ, mặt đĩa kém
Rate this post

– Ngày 10/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW cho anh Lập (o912018130). Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ hỏng đầu từ, mặt đĩa kém. Tất cả dữ liệu của khách hàng được phục hồi 100%.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 2TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *