Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 2TB hư đầu đọc

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 2TB hư đầu đọc
Rate this post

Ngày 3/4/2017 lấy lại dữ liệu cho anh Tưởng (O987970992). Ổ đĩa cứng Western 2TB model: WD20EZRZ bị 1/5 đầu đọc. Data được khôi phục lại và bàn giao cho anh Tưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *