Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 2TB lỗi đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 2TB lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 08/11/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW cho chị Hoài (O967915152). Ổ không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định lỗi 1/8 đầu từ. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 2TB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *