Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị chết cơ
Rate this post

– Ngày 8/4/2017 lấy lại data cho anh Bình (O1668810811). Ổ đĩa cứng Western 320GB model: WD3200LPCX. ổ đĩa cứng không nhận do chết cơ. Dữ liệu được recover lại và bàn giao cho anh Bình.

Lấy lại dữ liệu WD3200LPCX

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *