Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị chết cơ
Rate this post

Ngày 8/4/2017 lấy lại data cho anh Bình (O1668810811). Ổ đĩa cứng Western 320GB model: WD3200LPCX. Ổ đĩa cứng không nhận do chết cơ. Dữ liệu được recover lại và bàn giao cho anh Bình.

Lấy lại dữ liệu WD3200LPCX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *