Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 14/12/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200BMVWcho anh Khôi(O971929292). Ổ không nhận. Nguyên nhân do chết cơ, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ sau 1 ngày.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *