Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB chết cơ
Rate this post

– Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAJS cho anh Toàn ở Cao Bằng (o978953436/o912209680) ngày 28/6/2016. Hiện tượng ổ cứng không nhận trong windows. Nguyên nhân bị chết cơ. Dữ liệu được phục hồi thành công và bàn giao lại cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu WD3200AAJ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *