Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB không nhận
4 (80%) 1 vote

Ngày 3-10-2017 lấy dữ liệu ổ cứng cho khách hàng SĐT O12346255xx. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAJS trong tình trạng ổ cứng không nhận. Data được phục hồi lại thành công toàn bộ và giao lại cho khách hàng.

6861 ổ cứng Western 320GB không nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *