Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB lỗi đầu đọc

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB lỗi đầu đọc
Rate this post

– Ngày 27/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAKX cho khách hàng (O986795622). Nguyên nhân do lỗi đầu đọc. Sau 1 ngày chúng tôi đã khôi phục lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *