Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB lỗi đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB lỗi đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 1/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB model: WD3200AAKX cho anh Hạnh(o963 881 006). Khách hàng mang ổ cứng đến trong tình trạng ổ bị lỗi, không nhận trong Windows. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng lỗi 1/2 đầu từ, đĩa kém. Dữ liệu được phục hồi hoàn toàn 100%.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB

Check Also

7054 ổ cứng Western 320GB đĩa kém

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB đĩa kém

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 320GB đĩa kém5 (100%) 1 vote Ngày 18-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *