Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 3TB hỏng đầu đọc

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 3TB hỏng đầu đọc

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 3TB hỏng đầu đọc
Rate this post

– Ngày 16/3/2017 lấy lại data hard drive cho anh Việt (O917111392.) Ổ cứng máy tính Wesstern 3TB model: WD30EZRX. Hiện tượng ổ cứng không nhận. Nguyên nhân hỏng đầu đọc . data được phục hồi toàn vẹn cho anh Việt.

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *