Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 3TB hỏng đầu đọc

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 3TB hỏng đầu đọc
Rate this post

Ngày 16/3/2017 lấy lại data hard drive cho anh Việt (O917111392.) Ổ cứng máy tính Wesstern 3TB model: WD30EZRX. Hiện tượng ổ cứng không nhận. Nguyên nhân hỏng đầu đọc . Data được phục hồi toàn vẹn cho anh Việt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *