Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB bị bad nặng

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB bị bad nặng
Rate this post

– Ngày 12/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho chị Thảo (o912427197). Tình trạng không đọc được dữ liệu và ổ Bad nặng. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB bị bad nặng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *