Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB bị Bad Sector

5.0
01

Ngày 21/4/2017 lấy lại data cho anh Thái (O986860288). Hdd Western 500GB, model: WD5000AAKX. hard disk lỗi mất định dạng khách hàng đã dùng fix partion doctor. Sau kiểm tra xác định hard drive bị bad sector, đã can thiệp phần mềm. Data được khôi phục thành công và bàn giao cho quý khách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button