Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 28/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000BMVW cho anh Minh (O986796598). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *