Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ do đánh rơi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ do đánh rơi
Rate this post

– Ngày 3/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LMVW cho anh Dũng (O913360838). Nguyên nhân ổ chết cơ do đánh rơi. Sau 1 ngày chúng tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *