Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 17/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKS cho anh Việt(o976788369). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ. 100% dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *