Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 17/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKS cho anh Việt (O976788369). Tình trạng ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ. 100% dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *