Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 19/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5003AZEX cho anh Cường(o1673126533). Ổ không nhận. Qua kiểm tra xác định đầu từ lỗi, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ lỗi

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *