Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB Ghost nhầm mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB Ghost nhầm mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB Ghost nhầm mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 16/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho anh Cường(o983086318). Do khách hàng Ghost nhầm mất dữ liệu. Chúng tôi đã khôi phục lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Check Also

7024 ổ cứng Toshiba 160GB bị chết cơ

cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 160GB bị chết cơ

cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 160GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 18-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *