Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng 1/2 đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng 1/2 đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng 1/2 đầu từ
Rate this post

– Ngày 31/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho khách hàng(o984 191 228). Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không hoạt động. Chúng tôi tiếp nhận và kiểm tra xác định nguyên nhận ổ cứng hỏng 1/2 đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *