Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng 1/3 đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng 1/3 đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng 1/3 đầu từ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 29/8/2017 Lấy lại dữ liệu ổ cứng cho khách hàng là chị Huyền(O902155212).Sau khi kỹ thuật cuudulieuhdd.com kiểm tra và xác định nguyên nhân ổ cứng của chị là Western 500Gb model:WD5000BMVW bị hỏng 1/3 đầu từ. Tất cả dữ liệu được recover thành công.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng-Western-500GB

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *