Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng 1/3 đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng 1/3 đầu từ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 29/8/2017 Lấy lại dữ liệu ổ cứng cho khách hàng là chị Huyền (O902155212). Sau khi kỹ thuật cuudulieuhdd.com kiểm tra ổ cứng của chị là Western 500Gb model:WD5000BMVW và xác định nguyên nhân bị hỏng 1/3 đầu từ. Tất cả dữ liệu được recover thành công.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng-Western-500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *