Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 12/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000KMVW cho chị Hoàng Anh (O903209533). Tình trạng ổ không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định hỏng 1/4 đầu từ. Tất cả dữ liệu được cứu lại sau 1 ngày.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *