Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu từ
5 (100%) 1 vote

Ngày 20/3/2017 lấy lại dữ liệu cho quý khách ở Hải Dương (O989051399). Hard drive Western 500GB model: WD5000LPVT. Nguyên nhân hỏng đầu từ. Sau 1 ngày data được Recover thành công và gửi lại cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *