Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu từ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 20/3/2017 lấy lại dữ liệu cho quý khách ở Hải Dương (O989051399). Hard drive Western 500GB model: WD5000LPVT. Nguyên nhân hỏng đầu từ. Sau 1 ngày data được recover thành công và gửi lại cho khách hàng.

Check Also

7309 Seagate 500GB mất định dạng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *