Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB, Model: WD5000LPVX cho khách hàng (o903247559) ngày 22/6/2016. Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng hỏng đầu từ. Tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu WD5000LPVX

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *