Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB lỗi đầu từ, đĩa kém

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB lỗi đầu từ, đĩa kém
Rate this post

– Ngày 15/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho anh Ngọc (o971004330). Do khách hàng làm đổ cây máy tính, ổ cứng mang đến trong tình trạng không sử dụng được. Qua kiểm tra xác định lỗi đầu từ, đĩa kém. Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *