Home / KHÁCH HÀNG / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB lỗi đầu từ, đĩa kém

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB lỗi đầu từ, đĩa kém

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB lỗi đầu từ, đĩa kém
Rate this post

– Ngày 15/9/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho anh Ngọc(o971004330). Do khách hàng làm đổ cây máy tính, ổ cứng mang đến trong tình trạng không sử dụng được. Qua kiểm tra xác định lỗi đầu từ, đĩa kém. Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *