Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 22/10/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AZLX cho anh Toản (O915568531). Nguyên nhân mất dữ liệu. Sau 2 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *