Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 50Gb đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 50Gb đầu từ lỗi
5 (100%) 1 vote

Ngày 4/8/2017 lấy lại dữ liệu cho khách hàng là anh Tuấn (O1692093365). Ổ cứng Western 320GB model: WD3200BEVT được anh mang đến trong tình trạng đầu từ lỗi, đĩa kém. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được phục hồi thành công.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *