Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 80GB bị chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 80GB bị chết cơ
5 (100%) 1 vote

Ngày 19/5/2017 lấy lại dữ liệu  cho anh Chiểu (O984745588). Ổ cứng Western 80GB model: WD800JD được anh mang đến công ty chúng tôi trong tình trạng bị chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và bàn giao đầy đủ cho anh Chiểu.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 80GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *