Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bad nặng

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bad nặng
Rate this post

Ổ cứng 750GB model: WD7500KMW được anh Nam – 0915006666 mang tới trong tình trạng không nhận, cắm vào máy tính bị treo. Qua kiểm tra ổ cứng bị bad nặng. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western. Công ty chúng tôi tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu.

lấy lại dữ liệu 9.3.06.WD7500KMW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *