Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bị chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bị chết cơ
Rate this post

Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BPVT  được mang tới trong tình trạng không nhận do đánh rơi. Sau khi kiểm tra chúng tôi xác định ổ cứng bị chết cơ. Ngày 06/04/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western cho anh Vương – 0985404377. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu WD5000BPVT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *