Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western chết cơ đĩa kém

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western chết cơ đĩa kém
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 1Tb, Model: WD10JMVW không nhận vào ngày 05/05/2016. Nguyên nhân do ổ cứng chết cơ, đĩa kém, khả năng cứu thấp. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Phương – 0983925335.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western chết cơ đĩa kém

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *