Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western chết cơ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western chết cơ
Rate this post

Anh Sơn – 0906045946 mang ổ cứng tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 80Gb, model: WD800JD vào ngày 20/04/2016. Ổ cứng có hiện tượng không nhận, phát ra tiếng kêu lạch cạch. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Đã bàn giao dữ liệu.

Lấy lại dữ liệu WD800JD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *