Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western đánh rơi

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western đánh rơi
Rate this post

Chị Trang – 0978587837 mang ổ cứng 500Gb, Model: WD5000BMVW tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 30/03/2016. Tình trạng ổ cứng màn tới đánh rơi, không nhận. Qua kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng đánh rơi nên chết cơ, đĩa xước. Đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu WD5000BMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *