Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/2 đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/2 đầu từ
Rate this post

khách hàng ở Bắc Ninh – 0979370560 mang ổ cứng model: WD3200AAJS  tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western bị hỏng ½ đầu từ. Ngày 12/5/2016 toàn bộ dữ  liệu công ty chúng tôi sau khi phục hồi thành công đã bàn giao lại cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/2 đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *