Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ
Rate this post

Tình trạng không nhận, kêu lọc cọc. nguyên nhân ổ bị hỏng đầu từ. khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 10/05/2016. Sau khi phục hồi từ ổ cứng Western 500GB model: WD500AADS đã bàn giao lại cho anh Hưng – 0914848838.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *