Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ
Rate this post

anh Lập – 0912018130 yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 22/04/2016. Ổ cứng Western Green 4TB model: WD40EZRX. Ổ cứng trong tình trạng không hoạt động. Qua kiểm tra xác định ổ cứng hỏng đầu từ và đã bị đơn vị khác can thiệp nhưng không thành công. Đã bàn giao dữ liệu.

Lấy lại dữ liệu WD40EZRX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *