Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western không nhận
Rate this post

Tình trạng ổ cứng mang tới không hoạt động. Nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ. Ngày 16/05/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western cho anh Dũng – 0913313318. Ổ cứng Western 320GB model: WD3200JD.  Đã bàn giao lại cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu WD3200JD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *