Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western không nhận

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western không nhận
Rate this post

Ổ cứng 250GB model: WD2500AAKX được chị Tuyến – 0904630635 mang tới trong tình trạng không nhận. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ.  Sau khi phục hồi thành công dữ liệu công ty chúng tôi đã bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho. Ngày 08/04/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Western. Ổ cứng có hiện tượng không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ.

lấy lại dữ liệu WD2500AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *