Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western laptop bị hỏng cơ

5.0
01

khách hàng Bắc Ninh – 0913095456 mang ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPVT tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western laptop bị hỏng cơ. Chúng tôi đã tiến hành làm việc và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng vào ngày 13/05/2016.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western laptop bị hỏng cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button