Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western ngập nước

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western ngập nước
Rate this post

anh Hưng – 0948939xxx mang ổ cứng 500GB model: WD5000AZLX tới yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 31/05/2016. Tình trạng ổ cứng mang tới bị ngập nước chết cơ. Đã bàn giao lại dữ liệu ổ cứng cho khách hàng

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western ngập nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *