Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western PC ngập nước

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western PC ngập nước
Rate this post

Bàn giao toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công cho anh Phương – 0936393331. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng Western PC dung lượng 250Gb, Model: WD2500AAKX từ ổ bị ngập nước vào ngày 02/06/2016.

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western PC ngập nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *