Lấy lại dữ liệu ổ desktop lỗi đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ desktop lỗi đầu từ
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ desktop Samsung dung lượng 80Gb model: SP0842N. Ổ cứng bị lỗi đầu từ. Ngày 21/01/2016  công ty chúng tôi đã làm việc vàn bàn giao đầy đủ dữ liệu cho anh Hoàn – 0906777336

lay lai du lieu 21.1.SP0842N

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *