Lấy lại dữ liệu ổ hdd di động Western lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ hdd di động Western lỗi
Rate this post

Anh Tùng – 01666644100 yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ hdd di động Western 1Tb, Model: WD10JMVW. Ngày 28/04/2016 ổ cứng mang tới được khách hàng mô tả của khách hàng mang tới ổ cứng không truy xuất được dữ liệu. Qua kiểm tra ổ cứng bị hỏng ¼ đầu từ, khách hàng đã yêu cầu chúng tôi lấy 4/4 đầu từ. Đã bàn giao dữ liệu.

Lấy lại dữ liệu WD10JMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *