Lấy lại dữ liệu ổ hdd Samsung desktop đĩa kém

Lấy lại dữ liệu ổ hdd Samsung desktop đĩa kém
Rate this post

Lấy lại dữ liệu ổ hdd Samsung desktop 80Gb, Model: HD081GJ vào ngày 14/6/2016. Khách hàng mang ổ cứng tới trong tình trạng không vào được windows, sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân mà ổ không vào được windows là do bị chết cơ, do khách hàng cắm điện thử nhiều lần nên đĩa kém khả năng cứu thấp. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho Anh Toàn – 01694851094

 

4960-Toan-Samsung-80Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *